Затверджені Загальними зборами членів ВЕГО «МАМА-86» 22 січня 2005 року.

Я патріот. Я хочу, щоб моя країна розквітала з кожним роком. Але я прагну екологічно збалансованого розвитку. Тому я працюю в організації «МАМА-86» і дотримуюсь наступних принціпів:
 1. Я не байдужа (не байдужий). Якщо в організації є проблеми, я не роблю вигляд, що вони мене не стосуються і намагаюся допомогти їх вирішити.
 2. Я маю терпіння допомагати менш досвідченим колегам і маю бажання навчатися у більш вмілих. Я не вирізняю моїх колег за статтю, національністю, рівнем освіти і досвіду, соціальним статусом.
 3. Нас поєднує в організації наш дух та ідеали. Кожен з нас бореться самотужки з несправедливістю в житті. Ми зібралися разом в одній організації для підтримки в цій вічній боротьбі.
 4. Я щира (щирий) в стосунках з колегами і поважаю їх. Тому, якщо моя думка не збігається з думкою інших, я її буду захищати відкрито, щоб зробити мою організацію більш міцною і привабливою для діяльності на благо України.
 5. Мої дії керуються інтересами справи, а не персональними амбіціями. Тому я хазяїн мого слова. Сказано — зроблено.
 6. Я вірю в суспільну роль жінки і матері для захисту природи і зростання якості життя. Тому я роблю все можливе, щоб жінки усвідомили цю роль і виконували її на благо України.
 7. Я працюю насамперед для людей та їх майбутнього, другою мотивацією є успіх моєї організації, і від цих двох складових залежить мій власний добробут.
 8. Чим більше я знаю, тим більше я не знаю. Я хочу бути професіоналом у власній сфері діяльності, тому використовую всі можливості для навчання в межах діяльності організації і ділюся цими можливостями з колегами.
 9. Я орієнтована (орієнтований) на результат, тому я роблю свій внесок до оптимальної організації процесу, який має забезпечити цей результат. Я впевнена (впевнений), що не існує нездійсненних цілей, якщо вони освячені добром і вірою.
 10. Я переконана (переконаний) в визначній ролі незалежних НУО для становлення екологічної демократії в Україні. Я вірю, що «МАМА-86» є зразком генерації та розповсюдження незалежної позиції з питань захисту довкілля та демократії. Я готова (готовий) докласти будь-яких зусиль, щоб цей високий принцип діяльності нашої організації зберігався, розвивався і був визнаний в українському суспільстві.

mama 86 logo

Ми — Всеукраїнська екологічна громадська організація «МАМА-86»!

У 1990 році молоді мами з університетською освітою, стурбовані впливом наслідків Чорнобильської катастрофи на здоров’я, об’єдналися, щоб захистити інтереси своїх дітей. З 1991 року ми — Київська міська громадська організація «МАМА-86-Київ», а з 2001 року «МАМА-86» зареєстрована у статусі всеукраїнської. Зараз до складу організації входять 19 регіональних осередків. Центральний офіс ВЕГО «МАМА-86» знаходиться у м. Київ.

Впродовж 25 років ВЕГО «МАМА-86» активно сприяє сталому розвиткові шляхом моніторингу та аналізу екологічної політики, відстоювання інтересів громадськості, підвищення рівня обізнаності населення та реалізації проектів за трьома пріоритетними напрямками:

1) Екологізація політики та практики

Ціль 1: Забезпечення всеохоплюючої участі громадськості у процесі прозорої реалізації Державної екологічної політики та Національного плану дій.

Ціль 2: Просування екологічно дружнього стилю життя, сталого споживання та виробництва в Україні.

Ціль 3: Створення та забезпечення сталого функціонування системного діалогу заінтересованих сторін щодо виконання вимог Орхуської конвенції у питаннях діяльності об’єктів ядерного енергетичного комплексу.

Ціль 4: Здійснення громадського моніторингу та забезпечення участі громадськості у процесі інтеграції України до ЄС у природоохоронній сфері.

2) Доступна та  безпечна питна вода та санітарія для всіх

Ціль 1: Впровадження механізмів участі громадськості в управлінні водними ресурсами.

Ціль 2: Сприяння забезпеченню рівного права на воду та санітарію в Україні.

Ціль 3: Впровадження та просування кращих практик водокористування та санітарії в Україні.

3) Безпечне регулювання небезпечних хімічних речовин та відходів

Ціль 1: Успішна імплементація чотирьох хімічних конвенцій (Стокгольмської, Роттердамської, Базельської та Мінаматської) та Стратегічного підходу до міжнародного регулювання хімічних речовин (СПМРХР).

Ціль 2: Запровадження безпечного та ефективного поводження з небезпечними відходами (непридатними пестицидами, побічними хімічними продуктами тощо) та токсичними хімічними речовинами.

Ціль 3: Поводження з твердими побутовими відходами здійснюється належним та сталим способом як в домашніх господарствах, так і в населених пунктах.

 • Наша мета — перехід України до сталого розвитку
 • Наша місія — захистити право майбутніх поколінь на чисте довкілля!
 • Наша сила — національна мережа з 19 регіональних відділень
 • Наші методи: аналізувати наявне, запроваджувати новітнє, вчитися самим і передавати знання іншим, співпрацювати з однодумцями

Також, організація впроваджує програму з укріплення спроможності екологічних громадських організацій України.

ВЕГО «МАМА-86» працює на різних рівнях — від місцевого до міжнародного, підтримує партнерські відносини з багатьма НУО в Україні та за кордоном і належить до численних українських та міжнародних мереж і організацій:

Рада зі співпраці в галузі водопостачання та санітарії (WSSCC), Жінки Європи за спільне майбутнє (WECF), Північний альянс за сталий розвиток (ANPED), Всеєвропейська коаліція громадських екологічних організацій (ECO-Forum), Глобальне водне партнерство (GWP), Жіноче водне партнерство (WfWP), Міжнародна мережа з ліквідації СОЗ (IPEN), Українська річкова мережа, INFORSE-Europe, Всесвітній альянс альтернатив сміттєспалювальним заводам (GAIA).

Ми безпосередньо причетні до підготовки:

 • Щорічної громадської оцінки реалізації національної екологічної політики України впродовж 2012–2016 років.
 • Проекту Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2016–2020 роки.
 • Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» у 2002 році.
 • Загальнодержавної програми «Питна вода України» у 2005 pоці.
 • Національних індикаторів до Протоколу про воду та здоров’я.
 • Короткої доповіді про прогрес впровадження Протоколу про воду та здоров’я в Україні у 2013 році.
 • Проведення самооцінки із забезпечення рівного права на воду та санітарію в Україні на національному та місцевому рівні y 2013 році.
 • Розробки Планів управління річковими басейнами верхнього Дніпра та Пруту у 2015 році.
 • Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі та Національного плану виконання Стокгольмської конвенції про СОЗ.

Статистика, якою ми пишаємося: 

 • Першими серед екоНУО почали займатися впровадженням технічних рішень для вирішення місцевих проблем доступу до безпечної питної води та у 1998 році реалізували проект з облаштування системи доочистки питної води для дитячого садочка в м. Татарбунари Одеської області.
 • З 1998 року впроваджено 30 пілотних проектів для з покращення доступу до питної води в 12 регіонах України.
 • У 2004 році вперше в Україні збудовано сухий туалет для школи в с. Гожули Полтавського району.
 • Загалом збудовано 5 шкільних екосан-туалетів та понад 100 сухих туалетів та 11 систем локальної очистки побутових стічних вод для домогосподарств в 12 регіонах України.
 • З 2012 року проведено 6 тижнів екологічного споживача, присвячених популяризації екологічно відповідального споживання.
 • Досліджено вміст важких металів у 50 зразках дитячих іграшок, придбаних в українських крамницях та на базарах у 2012 році.
 • У 2016 році досліджено 53 зразки фарб побутового призначення на основі розчинників та емалей, які було придбано у спеціалізованих магазинах Києва, Дніпра та Харкова, на вміст свинцю.
 • Вперше в Україні у 2015 році в рамках міжнародного соціологічного опитування проведено дослідження думки понад 900 вітчизняних споживачів та понад 50 компаній виробників і промисловців з питань хімічної безпеки.
 • У 2015–2016 роках в рамках «Школи для представників екологічних громадських організацій» проведення навчання для 33 місцевих екологічних організацій України з метою посилення їх спроможності впливати на екологічну політику.

Останні проекти прямої дії

 • Розробка та впровадження Планів забезпечення безпеки питної води та санітарії для 8 громад та груп споживачів впродовж 2015–2016 років.
 • Впродовж 2015–2016 років реалізуються 5 пілотних проектів в областях України, завданнями яких є створення моделей та залучення місцевих громад для остаточного вирішення проблеми непридатних пестицидів в Україні.
 • Підготовлено Стратегію з комунікації та підвищення обізнаності громадськості з питань СОЗ і непридатних пестицидів.

Важливим компонентом нашої діяльності є інформаційно-просвітницька робота. На нашому рахунку тисячі підготовлених та безкоштовно розповсюджених публікацій, сотні проведених екоуроків та лекцій у шкільних закладах та безліч конкурсів, фестивалів і акцій у різних куточках України.

Київський офіс — центральний штаб ВЕГО «МАМА-86». Саме звідси почалася наша історія далекого 1990 року. Сьогодні Київський офіс забезпечує загальне політичне, тематичне та фінансове адміністрування всеукраїнської організації, реалізує власні проекти та ініціативи, виконує представницьку функцію тощо.

Наша адреса:

Вул. Васильківська 37, 7-й поверх, м.Київ, 03022

моб. (067) 403-26-09

 • www.mama-86.org
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Вхід для користувачів